Ayni Artesania

Hantverk direkt från Peru till dig. Grundat år 2010 av Karin Steinbach Paulsson och Francisca Aguilar Cinte

Om Ayni

 Ayni Artesania grundandes år 2010 med målet att stötta traditionella hantverkstekniker från Perus urfolk i Paucartambo regionen och Yucayali regionen genom att lyfta och sprida deras hantverk till Sverige. 

Ayni är resultatet av vänskapen mellan Karin Steinbach Paulsson och Francisca Aguilar Cinte som bodde och arbetade tillsammans i Cusco från 2006 till 2010. Karin sköter hela företagets verksamhet i Sverige och Francisca sköter exporten från Peru till Sverige och den dagliga kontakten med de familjer vars hantverk vi säljer. 

 

Namnet Ayni

Ayni är ett begrepp på Quechua som betyder reciprocitet, enkelt översatt ’idag för dig, imorgon för mig.’ Ayni beskriver utbyte av omtanke, kunskap och tjänster som kommer alla berörda parter till gagn. Genom att samarbeta och bidra med vår förmåga gör vi varandras liv bättre.

 

Vår vison och vårt mål 

 Vi har alltid som mål att skapa Ayni- gynnsamma förhållanden för alla parter- i alla våra led från skaparna av hantverket till mottagaren. Vi vill säkra att alla inblandade parter alltid vinner på samarbetet, även konsumenterna i Sverige som får ta del av hantverk som är tillverkat med själ och hjärta och når fram utan mellanhänder. 

 

 

  1. Vårt mål är att genom handel bidra till att småskaliga hantverksproducenter når ekonomisk självförsörjning 
  2. Vi är transparenta i alla led av vår verksamhet och har en demokratisk struktur i alla led av företaget
  3. All vår handel bygger på solidaritet och förtroende och ingen part vinstmaximerar på producentens bekostnad. 
  4. Ett rättvist pris och en rättvis betalning sker genom att alla producenter själva sätter sina priser och män och kvinnor får lika betalt för lika arbete. 
  5. Inget barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering får förekomma och vi jobbar alltid för jämställdhet. 
  6. Genom att alltid ge förskottsbetalning och mikrolån utan ränta så verkar vi kapacitetsbyggande för familjerna.
  7. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom att främja varor av naturmaterial med minimal inverkan på miljön vid tillverkning
  8. Vi främjar aktivt traditionella hantverkstekniker för att stötta bevarandet av dessa och säkra fortlevandet av dessa tekniker
  9. Vi stärker kulturell identitet genom att utbilda och sprida kunskap och bygga broar mellan Peru och Sverige och vara tydliga med varje varas ursprung och betydelse.
  10. Alla våra relationer är långsiktiga där vi tar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar gentemot varandra och gör allt vi kan efter förmåga för att ta hand om varandra. 

 

Familjerna

 

Ayni är på många sätt ett familjeföretag. Våra familjer har mycket nära relationer till varandra sedan många år tillbaka och våra relationer är tätt sammanflätade genom gudförälder och gudbarn. I Peru är det ett livslång åtagande som förutom att stötta materiella behov även innebär stöd och vägledning i livets alla områden och skapar starka familjeband. 

 

Karin Steinbach Paulsson kommer från Småland och bodde i Cusco, Peru från 2005-2010 där hon gifte sig och födde sin son Bruno. Under dessa år lärde hon känna de familjer Ayni består av idag. Francisca blev snabbt ett ovärderligt stöd för Karin och Bruno och dom delade hem och familj under åren i Cusco. 

Francisca Aguilar Cinte kommer från Quechuafolket i Abancay och hennes döttrar Katty och Yenni är Karins första guddöttrar i Peru. Francisca är gudmor till Karins son Bruno och var en stor del av Brunos uppväxt under hans första levnadsår i Peru. 

Apazafamiljen från Q’erosfolket tillverkar mesatyger för ceremoni samt ceremoniella kläder och verktyg. Karin har tre gudbarn från Apazasläkten, Angelica Apaza dotter till Celia Apaza och Victor Quispe, Chaska Apaza dotter till Manuel Apaza, Ronny Apaza son till Benito Apaza och Felicitas. Don Alejandro Apaza och Dona Maria Apaza, Apazafamiljens äldste, är Karins lärare och mentorer.

Hilaria och Felipe Huaman från Quechuafolket i Chahuaytire är mästare på att växtfärga och väver tyger, sjalar och ponchos med traditionella mönster och symboler. Deras dotter Nicole är Karins guddotter. 

Alicia Ahuanari och hennes döttrar från Shibibofilket i Yucayaliregionen broderar Ikaros, traditionella ayahuascavisioner, på lerfärgade bomullstyger. Alicias barnbarn Yabi som är dotter till Roberta Ahuanari är Karins guddotter. Alicia är Karins lärare och mentor.

 

Vår vision

 

Vi strävar alltid efter att ge varandra vårt bästa då vi vet att individens bästa går hand i hand med gruppens bästa. Genom vårt arbete vill vi ta steg mot den solidariska värld vi önskar leva i. Tack till alla er som handlar, stöttar och bidrar till vårt arbete! Ni är också en del av Ayni-familjen.